OBECNÍ ROZHLAS
MĚŘIČE RYCHLOSTI
RADIOSTANICE
GPS APLIKACE
PAGING
O FIRMĚ

NOVINKY

VARIS 4

Varis 4

Paging

Pagingové systémy

Pro budování pagingového svolávacího systému platí obdobné podmínky jako pro rádiové sítě. Lze tedy využívat společné kmitočty dané generálním povolením, vybudovat vlastní síť na přiděleném simplexním kmitočtu, nebo využít služeb veřejného operátora. Podle formy předávané informace se systémy dělí na:

  • analogové (hlasové) systémy
  • digitální systémy

Analogové (hlasové) systémy

Používají se obvykle k doplnění již existujících fónických rádiových sítí, kde není požadavek na použití většího počtu pagerů. Svolávání pagerů je možné provádět z telefonu s tónovou volbou, radiostanice nebo terminálu. Hlasové systémy lze provozovat i na kmitočtech daných GL - 16/R/2000. V těchto případech lze k předání zprávy do pageru použít pouze přenosné radiostanice s parametry uvedenými v GL.

Digitální (hlasové) systémy

Pagery pro tyto systémy umožňují příjem datových nebo textových zpráv. Volání pagerů je možné provádět z telefonu s tónovou volbou, terminálu nebo z osobního počítače.

GALERIE

U tohoto produktu
není k dipozici

© 2011 SOVT-RADIO s.r.o. Budějovická 1320/II, 389 01 Vodňany